Разбирателството води до успех!
Историята и Северна Македония
Съдържание

Македонско време

История! Разбиране на Северна Македония чрез систематичен и точен анализ на реални исторически събития. Събития, потвърдени от повече от един източник, преминали през ревизията на историческата наука и потвърдени като истина. Анализирането и изучаването на фактите ни помага да разберем Северна Македония и да изясним безпристрастно всички открити въпроси.

Историята като наука и Северна Македония

За някои хора историята е нещо, което се учи в класната стая, сбор от имена и събития в дебели учебници. Но има много причини, поради които тя е важна, далеч отвъд зрелостния изпит в гимназията. Водещи професори са единодушни, че всеки има полза от историческите знания, защото те обясняват самото човечество и как сме стигнали до това, което сме днес. Тази област на науката разкрива промените във времето и ни показва, че въпреки тях човешката природа е останала сравнително постоянна. Обстоятелствата и технологиите се променят, но хората продължават да искат същите неща, както и в по-ранните цивилизации – просперитет, сигурност, щастие, власт, духовна и социална реализация и т.н. Именно чрез историята можем най-правилно да си обясним възникването и развитието на Северна Македония.

Промяна на начина на мислене

Промяната на историята на дадена група хора означава промяна на начина на мислене. Променя се начинът, по който те мислят за заобикалящата ги среда, променят се техните нагласи, взаимоотношения и действия. Никой не може да отрече, че този инструмент е бил използван в миналото за получаване на стратегическо предимство в определени географски райони. Това се случва в Северна Македония, случвало се е в миналото и продължава да се случва и сега.

Дойдоха времената на Северна Македония

Този уебсайт предоставя описание на действителните събития, довели до създаването на държавата Северна Македония, до съставянето на нов език, нов народ и нова история. Тези събития са потвърдени от много независими източници. Изводът, който можем да направим, е, че историята, която се изучава в Северна Македония, е в противоречие с историята като наука. Тя е резултат от успешното интегриране на политически и геостратегически ходове, което доведе до създаването на една зависима малка марионетка на Балканите, която подкрепя определени интереси в региона.

Историята не е нещо, което просто трябва да се помни. Тя е наука. Трябва да я изучаваме, а не да я наизустяваме.

Етикети