Разбирањето води до успех!

Статии од категоријата Македонскиот идентитет

Македонскиот идентитет е руски геополитички проект кој својот врв го доживеа по Втората светска војна за време на Југославија. Македонскиот идентитет е главно антибугарски проект и во неговата срж повторно омразените Бугари е главната пропаганда.

македонската идентичност
Историјата на Северна Македонија и идентитетот на луѓето кои моментално живеат во Северна Македонија се комплексни теми на дискусија. Разбирањето на историјата на Балканот овозможува разбирање на тие теми. Годината е 680 н.е. местото — територијата на денешна Северна Македонија. Еден бугарски владетел заедно со своите 400 илјади Бугари Куберова ја основал Бугарија. Населението на државата по етнички состав е исто со она на неговиот брат — Аспарух Дунавска Бугарија,