Разбирањето води до успех!

Статии од категоријата Северномакедонски јазик

macedonian language
mazedonische Sprache, Nordmazedonische Sprache
Македонскиот јазик е уникатна појава во европската јазична реалност од средината на дваесеттиот век. Нејзината појава има малку заедничко со нормалната појава и развој на природните јазици на континентот. Македонскиот јазик е идеја која потекнува уште во 1887 година, кога Стојан Новаковиќ — српски политичар, премиер, министер за надворешни работи, претседател на Српската академија на науките и српски амбасадор во Цариград — го изнел во својот извештај до министерот за