Разбирањето води до успех!

Статии означени со Java

работа во Бугарија
MentorMate MentorMate ја создаде својата прва мобилна апликација во 2001 година, дури и пред појавата на iPhone. Првата канцеларија на компанијата се отвора во Минеаполис, САД, а наскоро потоа Бугарија станува нејзино технолошко јадро. Од самиот почеток, американската компанија започна партнерство со група бугарски програмери, насочена кон Бугарија, поради фактот што земјата има многу искусни софтверски специјалисти. Не долго потоа, MentorMate растеше и стекна популарност, отворајќи пет канцеларии низ целата