Македонско време
Разбирателството води до успех!

Статии с етикет: македонизъм

mazedonische Sprache, Nordmazedonische Sprache
Македонският език е уникално явление в европейската лингвистична действителност от средата на ХХ век. Неговата поява няма нищо общо с нормалното възникване и развитие на естествените езици на континента. Македонският език е идея, зародила се още през 1887 г., когато Стоян Новакович – сръбски политик, министър-председател, министър на външните работи, председател на Сръбската академия на науките и сръбски посланик в Цариград – в доклада си до министъра на просветата в