Поверителност

Дамян Миловски

E-Mail: damjan.milovski@gmail.com

Други сайтове: mazedonische Geschichtemakedonische Geschichteмакедонска история , macedonian history

Правно известие

Продължавайки, посетителят приема, че собственикът на уебсайта по никакъв начин не носи отговорност за личната информация, която доставчикът на хостинг услуги или трети страни получават от посетителя.

Всички подробности и информация на уебсайта са внимателно проучени и проверени. Въпреки това не може да се даде гаранция за коректност, пълнота и актуалност. Въпреки внимателния контрол, аз не поемам никаква отговорност за съдържанието на външни връзки. Операторите са единствено отговорни за съдържанието на всички свързани страници и тяхното препращане и / или връзки.

Съдържанието и дизайнът на уебсайта са защитени с авторски права.

Дублирането на страниците или съдържанието е разрешено само с моето изрично писмено съгласие.

Защита на данни

1. Защита на данните

 

Главна информация
Следващата информация предоставя лесен преглед на това, което се случва с личните ви данни, когато посетите нашия уебсайт. Личните данни са всички данни, с които можете да се идентифицирате лично. Подробна информация по въпроса за защитата на данните можете да намерите в нашата декларация за защита на данните, изброена под този текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт
Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данните на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в отпечатъка на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги съобщавате. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се записват автоматично от ИТ системи, когато посетите уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. Интернет браузър, операционна система или час на преглед на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво се използват вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът е без грешки. Други данни могат да се използват за анализ на вашето поведение като потребител.

Какви права имате по отношение на вашите данни?

Имате право да получавате безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни по всяко време. Също така имате право да поискате корекция, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правната бележка, ако имате допълнителни въпроси по темата за защита на данните. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Също така имате право да поискате при определени обстоятелства да се ограничи обработването на вашите лични данни. Подробности могат да бъдат намерени в декларацията за защита на данните под „Право на ограничение на обработката“.

2. Обща информация и задължителна информация

 

Защита на данни
Операторите на този уебсайт се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да се идентифицирате лично. Тази декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява също как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни през Интернет (например при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните срещу достъп на трети страни.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Отговорният орган за обработка на данни на този уебсайт е:

Дамян Миловски
Историк/Математик

E-Mail: damjan.milovski@gmail.com

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други лица решава целите и средствата за обработка на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Отмяна на вашето съгласие за обработка на данни
Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Достатъчен е неформален имейл до нас. Законността на обработката на данните, извършена преди оттеглянето, остава незасегната от отмяната.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и на директна реклама (чл. 21 от DSGVO)
Ако обработката на данните се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква д или f от DSGVO, имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни по всяко време поради причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби. Съответното правно основание, на което се основава обработката, може да бъде намерено в тази декларация за защита на данните. Ако възразите, ние повече няма да обработваме вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни законни причини за обработването, които надхвърлят вашите интереси, права и свободи или обработката служи за отстояване, упражняване или защита на правни претенции (Възражение съгласно чл. 21, параграф 1 от DSGVO).

Ако вашите лични данни се обработват с цел експлоатация на директна поща, вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до вас с цел такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава пряка реклама. Ако възразите, вашите лични данни вече няма да бъдат използвани за целите на директния маркетинг (възражение съгласно член 21, параграф 2 от DSGVO).

Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган
В случай на нарушения на DSGVO , субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на обичайното им местопребиваване, местоработата им или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба съществува без да се засягат други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните
Имате право да имате данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, предаден на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните на друго отговорно лице, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране
От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този сайт евентуално може да използва SSL или. TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от „https: //“ на „httpss: //“ и по символа за заключване в реда на вашия браузър.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, изтриване и корекция
В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация за съхраняваните лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правната бележка, ако имате допълнителни въпроси по темата на личните данни.

Право на ограничение на обработката
Имате право да поискате да се ограничи обработката на вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правната бележка. Правото на ограничение на обработката съществува в следните случаи:

Ако оспорвате точността на вашите лични данни, съхранявани от нас, обикновено се нуждаем от време, за да проверим това. По време на теста имате право да поискате да се ограничи обработването на вашите лични данни.
Ако обработката на вашите лични данни се е случила / случва незаконно, можете да поискате ограничението на обработката на данните вместо изтриване.
Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате правни претенции, имате право да поискате обработката на вашите лични данни да бъде ограничена, вместо да бъде изтрита.
Ако сте подали възражение в съответствие с член 21, параграф 1 от DSGVO , вашите и нашите интереси трябва да бъдат претеглени. Докато все още не е ясно чии интереси преобладават, вие имате право да поискате обработването на вашите лични данни да бъде ограничено.
Ако сте ограничили обработката на вашите лични данни, тези данни – освен тяхното съхранение – могат да бъдат разрешени само с ваше съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес, обработени от Европейския съюз или държава-членка.

3. Събиране на данни на нашия уебсайт

 

Cookies
Някои от интернет страниците използват така наречените бисквитки. Бисквитките не увреждат компютъра ви и не съдържат вируси. Бисквитките служат, за да направят нашата оферта по-лесна за ползване, по-ефективна и по-безопасна. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се записват от вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „бисквитки на сесията“. Те автоматично се изтриват след посещението ви. Други бисквитки остават съхранени на вашето устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключвате приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки, когато затворите браузъра. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, от които се нуждаете (напр. Функция на количката за пазаруване), се съхраняват на основание член 6, параграф 1, буква f от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на бисквитки за технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Ако се съхраняват други бисквитки (напр. Бисквитки за анализ на вашето поведение при сърфиране), те ще бъдат третирани отделно в тази декларация за защита на данните.

Лог файлове на сървъра
Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

Тип браузър и версия на браузъра
използвана операционна система
Препращащ URL адрес
Име на хост на компютъра за достъп
Час на заявката на сървъра
IP адрес
Тези данни няма да бъдат обединени с други източници на данни.

Тези данни се записват въз основа на член 6, параграф 1, буква f от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безгрешно представяне и оптимизиране на уебсайта си – за това трябва да бъдат записани регистрационните файлове на сървъра.

Формуляр за контакти
Ако ни изпратите запитвания чрез формата за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени от нас за целите на обработването на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се извършва изключително въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а от DSGVO). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Достатъчен е неформален имейл до нас. Законността на операциите по обработка на данни, извършени преди оттеглянето, остава незасегната от отмяната.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, да отнеме съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (напр. След като заявката ви бъде обработена). Задължителните законови разпоредби – по-специално сроковете за съхранение – остават незасегнати.

Запитвания по имейл, телефон или факс
Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето искане, включително всички лични данни, получени от него (име, заявка), ще бъдат съхранявани и обработвани от нас с цел обработване на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, при условие че вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнение на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от DSGVO) и / или на нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква f от DSGVO), тъй като ние имаме легитимен интерес при ефективното обработване на изпратените ни запитвания.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате от нас да ги изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (напр. След като заявката ви бъде обработена). Задължителните законови разпоредби – по-специално законоустановените периоди на запазване – остават незасегнати.

Обработка на данни (данни за клиенти и договори)
Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само дотолкова, доколкото те са необходими за установяването, съдържанието или промяната на правоотношението (инвентарни данни). Това се прави въз основа на член 6, параграф 1, буква б) DSGVO, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на нашия уебсайт (данни за използване) само доколкото това е необходимо, за да се даде възможност на потребителя да използва услугата или да таксува.

Събраните данни за клиентите ще бъдат изтрити след завършване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията. Законовите периоди на запазване остават незасегнати.

4. Приставки (Plugins) и инструменти (Tools)

 

YouTube с разширена защита на данните
Нашият уебсайт може да използва приставки от уебсайта на YouTube. Оператор на уебсайта YouTube е, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ние използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим гарантира, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди да гледат видеоклипа. Прехвърлянето на данни към партньори на YouTube обаче не е непременно изключено от режима на разширена защита на данните. Ето как YouTube – независимо дали гледате видео – се свързва с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага след като стартирате видеоклип в YouTube на нашия уебсайт, се установява връзка със сървърите на YouTube. Сървърът на YouTube е информиран коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, разрешавате на YouTube да присвоява вашето поведение при сърфиране директно на личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това YouTube може да запазва различни бисквитки на вашето устройство след стартиране на видео. С помощта на тези бисквитки YouTube може да получава информация за посетителите на нашия уебсайт. Тази информация се използва, наред с други неща. използва се за събиране на видео статистика, подобряване на използваемостта и предотвратяване на опити за измами. „Бисквитките“ остават на вашето устройство, докато не ги изтриете.

Ако е необходимо, могат да се задействат допълнителни операции по обработка на данни след началото на видеоклип в YouTube, върху който ние нямаме влияние.

YouTube се използва в интерес на привлекателно представяне на нашите онлайн предложения. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква f от DSGVO.

Можете да намерите повече информация за защитата на данните в YouTube в декларацията им за защита на данните на адрес: httpss://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo
Нашият уебсайт може да използва приставки от видео портала Vimeo. Доставчикът е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Ню Йорк, Ню Йорк 10011, САЩ.

Ако посетите една от нашите страници, снабдена с приставка Vimeo, ще бъде установена връзка със сървърите на Vimeo. Сървърът на Vimeo е информиран коя от нашите страници сте посетили. Vimeo получава и вашия IP адрес. Това важи и ако не сте влезли във Vimeo или нямате Vimeo акаунт. Информацията, записана от Vimeo, се предава на сървъра на Vimeo в САЩ.

Ако сте влезли във вашия акаунт в Vimeo, вие разрешавате на Vimeo да задава вашето поведение при сърфиране директно на личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от вашия Vimeo акаунт.

Vimeo се използва в интерес на привлекателно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква f от DSGVO.

Допълнителна информация за работа с потребителски данни може да се намери в декларацията за защита на данните на Vimeo на адрес: httpss: //vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts
Тази страница използва така наречените уеб шрифтове, които се предоставят от Google, за еднакво показване на шрифтове. Когато извикате страница, браузърът зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да показва правилно текстове и шрифтове.

За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на Google. Това дава на Google знание, че нашият уебсайт е достъпен чрез вашия IP адрес. Използването на Google Web Fonts се извършва в интерес на еднакво и привлекателно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква f от DSGVO.

Ако браузърът ви не поддържа уеб шрифтове, компютърът ще използва стандартен шрифт.

Допълнителна информация за Google Web Fonts можете да намерите на httpss: //developers.google.com/fonts/faq и в политиката за поверителност на Google: httpss://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Този сайт използва услугата за карти на Google Maps чрез API. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо да запазите вашия IP адрес. Тази информация обикновено се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Доставчикът на този сайт няма влияние върху този трансфер на данни.

Използването на Google Maps е в интерес на привлекателно представяне на нашите онлайн оферти и за улесняване на намирането на местата, които сме посочили на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква f от DSGVO.

Можете да намерите повече информация за работа с потребителски данни в политиката за поверителност на Google: httpss://policies.google.com/privacy?hl=de.